نمایشگاه های مدرن دیزاین

در طول این ده سال از فعالیت برند محبوب مدرن دیزاین در حوزه تولید انواع پوشش کف و دیوار پوش، این شرکت افتخار حضور در نمایشگاه ها و رویداد های ملی و بین المللی بسیاری را داشته است. شما عزیزان می توانید در همین صفحه برنامه آتی حضور مدرن دیزاین در نمایشگاه های مختلف را به طور کامل مشاهده فرمایید.

نمایشگاه میدکس - 1402

نمایشگاه تهران - 1402

نمایشگاه میدکس - 1401

نمایشگاه ساختمان - 1399

نمایشگاه میدکس - 1398

نمایشگاه ساختمان مشهد - 1398

نمایشگاه ساختمان - 1397

نمایشگاه های مدرن دیزاین

سوالات متداول

نمایشگاه های مدرن دیزاین

× Send